Հակաիմունոմոդուլինային թերապիան կարող է օգնել հաղթահարել օբսեսիվ-կոմպուլսիվ խանգարումը

Հակաիմունոմոդուլինային թերապիան կարող է օգնել հաղթահարել օբսեսիվ-կոմպուլսիվ խանգարումը

Տագնապի, դեպրեսիայի և օբսեսիվ-կոմպուլսիվ խանգարման դեղորայքային թերապիայի շրջանակներում հիմնականում թիրախավորվում է գլխուղեղի քիմիական ակտիվությունը, սակայն նոր հետազոտություններից մեկի ընթացքում թիրախավորվել է իմունային համակարգը։ Լոնդոնի Մերի Թագուհու համալսարանի և Ռուհեմփթոնի համալսարանի հետազոտողները տագնապայնության բարձր աստիճանով մկների մոտ բացահայտել են իմունոմոդուլին սպիտակուցի

“Հո­գե­բա­նա­կան ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի կազ­մա­կեր­պու­մը՝ հա­մա­վա­րա­կի ու հետ­հա­մա­վա­րա­կի շր­ջա­նում”․ Irates.am

”Հո­գե­բա­նա­կան ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի կազ­մա­կեր­պու­մը՝ հա­մա­վա­րա­կի ու հետ­հա­մա­վա­րա­կի շր­ջա­նում”․ Irates.am

Հան­րու­թյան շր­ջա­նում տի­րող տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի, հա­մա­վա­րա­կի օ­րե­րին և դրա­նից հե­տո ի հայտ ե­կող հնա­րա­վոր հո­գե­բա­նա­կան խն­դիր­նե­րի ու դրանց հաղ­թա­հար­ման ձևե­րի մա­սին է մեր զրույ­ցը հո­գե­բան, հո­գե­թե­րապևտ ԱՐ­ՄԱՆ ԲԵ­ԳՈ­ՅԱ­ՆԻ հետ: -Ինչ­պե՞ս է անդ­րա­դառ­նա­լու այս հա­մա­վա­րա­կը մի­զո­ֆո­բիա (աղ­տոտ­վե­լու վախ) ու­նե­ցող մարդ­կանց վրա: Կամ ինք­նին կա­րո՞ղ

“Կորոնավիրուսի հաղթահարումից հետո տագնապային խնդիրները ավելի ակնհայտ կդրսևորվեն”․ 1in.am

”Կորոնավիրուսի հաղթահարումից հետո տագնապային խնդիրները ավելի ակնհայտ կդրսևորվեն”․ 1in.am