«Տագնապամարիչ»-ն արդեն հասանելի է ընթերցողների համար

«Տագնապամարիչ»-ն արդեն հասանելի է ընթերցողների համար

«Տագնապամարիչ․ տագնապային խանգարումների հաղթահարման ուղեցույց»-ը, որը 2017թ-ին լույս տեսած #Տագնապ_հաջող գրքի մեծապես լրամշակված տարբերակն է, արդեն հասանելի է ընթերցողների համար։ Այն կարելի է ձեռք բերել թե՛ «Հիլֆմանն Պրեսս»-ի գրասենյակից, և թե՛ Երևան քաղաքի գրախանութներից։ Ի համեմատություն իր նախորդի գրքի բովանդակությունը համալրվել է

Տագնապի նեյրոկենսաբանական մեխանիզմները

Տագնապի նեյրոկենսաբանական մեխանիզմները

Տագնապի էությունն ամբողջությամբ հասկանալու և մեխանիզմները պատկերացնելու համար, անհրաժեշտ է իմանալ վախի և տագնապի նեյրոկենսաբանական մեխանիզմները։ Այս առումով, վերջին տասնամյակների ընթացքում  նեյրոգիտության սրընթաց զարգացման և գլխուղեղի ուսումնասիրության, նեյրովիզուալիզացիայի նորագույն մեթոդների ի հայտ գալու արդյունքում (օրինակ` պոզիտրոն-էմիսիոն տոմոգրաֆիան) ավելի պարզ դարձան

Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարում

Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարում

Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումը (ՀՏՍԽ) «Հիվանդությունների միջազգային դասակարգման» մեջ դասվում է  Սթրեսի հետ ասոցացված խանգարումների (Disorders Specifically Associated With Stress) շարքին,  իսկ «Հոգեկան խանգարումների դիագնոստիկական և վիճակագրական ուղեցույց»-ում Տրավմա և սթրես[որներ]ով պայմանավորված խանգարումների (Trauma and Stressor-Related Disorders) շարքին։ Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումն