“Հո­գե­բա­նա­կան ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի կազ­մա­կեր­պու­մը՝ հա­մա­վա­րա­կի ու հետ­հա­մա­վա­րա­կի շր­ջա­նում”․ Irates.am

”Հո­գե­բա­նա­կան ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի կազ­մա­կեր­պու­մը՝ հա­մա­վա­րա­կի ու հետ­հա­մա­վա­րա­կի շր­ջա­նում”․ Irates.am

Հան­րու­թյան շր­ջա­նում տի­րող տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի, հա­մա­վա­րա­կի օ­րե­րին և դրա­նից հե­տո ի հայտ ե­կող հնա­րա­վոր հո­գե­բա­նա­կան խն­դիր­նե­րի ու դրանց հաղ­թա­հար­ման ձևե­րի մա­սին է մեր զրույ­ցը հո­գե­բան, հո­գե­թե­րապևտ ԱՐ­ՄԱՆ ԲԵ­ԳՈ­ՅԱ­ՆԻ հետ: -Ինչ­պե՞ս է անդ­րա­դառ­նա­լու այս հա­մա­վա­րա­կը մի­զո­ֆո­բիա (աղ­տոտ­վե­լու վախ) ու­նե­ցող մարդ­կանց վրա: Կամ ինք­նին կա­րո՞ղ

“Կորոնավիրուսի հաղթահարումից հետո տագնապային խնդիրները ավելի ակնհայտ կդրսևորվեն”․ 1in.am

”Կորոնավիրուսի հաղթահարումից հետո տագնապային խնդիրները ավելի ակնհայտ կդրսևորվեն”․ 1in.am

«Տագնապը ցրելու մոտեցումը ռացիոնալ չէ, որովհետև չի տանում դեպի լուծում»․ media.am

«Տագնապը ցրելու մոտեցումը ռացիոնալ չէ, որովհետև չի տանում դեպի լուծում»․ media.am

Արտակարգ դրության ու մեկուսացման պայմաններում առաջնային է դառնում ոչ միայն սոցիալական պատասխանատվության զգացումը, այլև համակերպումը ամենօրյա ռեժիմի կտրուկ փոփոխությունների հետ:  Առաջ են գալիս հոգեբանական խնդիրներ թե՛ կենցաղում, թե՛ աշխատանքի կազմակերպման փուլում, թե՛ ապագայի մասին մտորումներում: Հոգեբան, հոգեթերապևտ Արման Բեգոյանի կարծիքով՝ հոգեբանական աջակցությունը