Hilfmann School շրջանակներում իրականացնում եմ մասնագիտական թրեյնինգային և ուսումնական ծրագրեր հոգեկան առողջության մասնագետների (հոգեբաններ, հոգեթերապևտներ, հոգեբույժներ և այլոք) համար: Վարում եմ ծրագրերը` հայերեն և ռուսերեն լեզուներով:

Ժամանակ առ ժամանակ իմ հեղինակային թրեյնինգային ծրագրերով լինում եմ Հայաստանի այլ քաղաքներում (օր.` Գյումրի, Վանաձոր, Գորիս), ինչպես նաև արտերկրում (օր.` Վրաստան, ՌԴ, Լեհաստան):

  Ծրագրերը

Գրանցվել թրեյնինգի


Ֆայլի ընդունելի ձևաչափերը՝ doc, docx, pdf, txt, gif, jpg, jpeg, png
Ֆայլի առավելագույն ծավալը՝ 5MB