Որո՞նք են էմպիրիկ տեսանկյունից արդյունավետ թերապիաները

Որո՞նք են էմպիրիկ տեսանկյունից արդյունավետ թերապիաները

Օքսֆորդի համալսարանի կողմից հրապարակված “Psychologists’ Desk Reference” ուղեցույցում բերված են իրենց արդյունքայնությունն ու արդյունավետությունն էմպիրիկ ճանապարհով ապացուցած [հոգե]թերապևտիկ ուղղությունները՝ հոգեկան առողջության յուրաքանչյուր խնդրի պարագայում/համար։ Ընդ որում սահմանվել է արդյունքայնության և արդյունավետության երեք կատեգորիա՝ բարձր արդյունքայնությամբ ու արդյունավետությամբ ուղղություններ, արդյունավետ, ենթադրյալ