#Emmarketing-ի շրջանակներում Էմմա Սարգսյանի հետ միասին խոսեցինք հոգեկան առողջության ոլորտի ծառայությունների և կազմակերպությունների՝ հոգեբանների ծառայություններից օգտվելու անհրաժեշտության մասին։

Օգտվում են արդյոք խոշոր կազմակերպությունները հոգեբանական ծառայություններից