Płatność w wysokości 25’000 AMD jest wymagana po zakończeniu każdej 50 minutowej stacjonarnej lub online sesji superwizowskiej.

Akceptuję płatności:

Akceptuję i w mojej pracę profesjonalnej kieruję się Zasadami etycznymi i kodeksu postępowania psychologów APAKodeksem Etycznym PFP, oraz Deklaracją o zasadach etycznych EAP.