Płatność w wysokości 180 złotych jest wymagana po zakończeniu każdej 60 minutowej stacjonarnej lub online sesji superwizowskiej.

Akceptuję płatności:

Zażądaj wymagań płatności
* indicates required field