„Organizowanie usług psychologicznych podczas i po COVID19”: Irates.am

”Organizowanie usług psychologicznych podczas i po COVID19”: Irates.am

Strona jest dostępna tylko w języku Ormiańskim.

„Po przezwyciężeniu COVID19 zaburzenia lękowe staną się bardziej oczywiste”: 1in.am

”Po przezwyciężeniu COVID19 zaburzenia lękowe staną się bardziej oczywiste”: 1in.am

„Odwrócenie uwagi od lęku nie jest racjonalne, ponieważ nie prowadzi do rozwiązania”: media.am

”Odwrócenie uwagi od lęku nie jest racjonalne, ponieważ nie prowadzi do rozwiązania”: media.am

Strona jest dostępna tylko w języku Ormiańskim.