“Հո­գե­բա­նա­կան ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի կազ­մա­կեր­պու­մը՝ հա­մա­վա­րա­կի ու հետ­հա­մա­վա­րա­կի շր­ջա­նում”․ Irates.am

“Հո­գե­բա­նա­կան ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի կազ­մա­կեր­պու­մը՝ հա­մա­վա­րա­կի ու հետ­հա­մա­վա­րա­կի շր­ջա­նում”․ Irates.am

Հան­րու­թյան շր­ջա­նում տի­րող տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի, հա­մա­վա­րա­կի օ­րե­րին և դրա­նից հե­տո ի հայտ ե­կող հնա­րա­վոր հո­գե­բա­նա­կան խն­դիր­նե­րի ու դրանց հաղ­թա­հար­ման ձևե­րի մա­սին է մեր զրույ­ցը հո­գե­բան, հո­գե­թե­րապևտ ԱՐ­ՄԱՆ ԲԵ­ԳՈ­ՅԱ­ՆԻ հետ: -Ինչ­պե՞ս է անդ­րա­դառ­նա­լու այս հա­մա­վա­րա­կը մի­զո­ֆո­բիա (աղ­տոտ­վե­լու վախ) ու­նե­ցող մարդ­կանց վրա: Կամ ինք­նին կա­րո՞ղ

Հոգեբանության և հոգեբանի աշխատանքի մասին՝ MO TV-ի եթերում

Հոգեբանության և հոգեբանի աշխատանքի մասին՝ MO TV-ի եթերում

Ապրիլի 2-ին հյուրընկալվել էի MO TV-ի “Good Morning, Հայաստան” առավոտյան ծրագրին։ Խոսեցինք հոգեբանության և հոգեբանի աշխատանքի մասին։

Ինչ ուղղությամբ կզարգանան հոգեբանական ծառայություններն ու վերջիններիս շուկան մոտ ապագայում

Ինչ ուղղությամբ կզարգանան հոգեբանական ծառայություններն ու վերջիններիս շուկան մոտ ապագայում

Իմ առաջին առցանց խորհրդատվական սեսիան իրականացրել եմ դեռ հեռավոր 2006 թ-ի փետրվարին՝ ուղիղ 13 տարի առաջ։ Եվ քանի որ այն ժամանակ գերակշռող կապի տեսակը դեռ dial-up-ն էր, առցանց սեսիաները բացառապես տեքստային էին՝ Skype և/կամ ICQ, իսկ երբեմն էլ էլ․փոստի միջոցով։