Սուպերվիզիայի մասնագիտացումները հետևյալներն են`

  • Տագնապ և տագնապային խանգարումներ
  • Օբսեսիվ-կոմպուլսիվ խանգարումներ
  • Տրավմա և ՀՏՍԽ
  • Ախտաբանական խաղամոլություն

Մոդալությունները

Ընդունում և իմ մասնագիտական աշխատանքում առաջնորդվում եմ ԱՀԱ-ի կողմից սահմանվածՀոգեբանների էթիկական սկզբունքները և վարքի նորմերը, ինչպես նաև Հոգեթերապիայի եվրոպական ասոցիացիայի կողմից ընդունված Սթրասբուրգյան հայտարարագիրը և Էթիկական սկզբունքներըփաստաթղթերով: