Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումը (ՀՏՍԽ) «Հիվանդությունների միջազգային դասակարգման» մեջ դասվում է  Սթրեսի հետ ասոցացված խանգարումների (Disorders Specifically Associated With Stress) շարքին,  իսկ «Հոգեկան խանգարումների դիագնոստիկական և վիճակագրական ուղեցույց»-ում Տրավմա և սթրես[որներ]ով պայմանավորված խանգարումների (Trauma and Stressor-Related Disorders) շարքին։

Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումն (այսուհետ՝ ՀՏՍԽ) առաջանում է, որպես մնացորդային կամ երկարաձգված հակազդում՝ տրավմատիկ, սթրեսային իրադարձությանը կամ իրավիճակին։

ՀՏՍԽ կարող է զարգանալ պատերազմական և ահաբեկչական գործողությունների մասնակից և ականատես, աղետներից տուժած, դժբախտ պատահարների մասնակից կամ ականատես, ֆիզիկական և/կամ սեռական բռնության ենթարկված անձանց մոտ։

ՀՏՍԽ բնորոշ առանձնահատկություններից են տրավմայի շարունակական վերապրումը՝ կպչուն հիշողությունների, մղձավանջների տեսքով, հարազատներից և ազգականներից  օտարացվածությունը, անհեդոնիան։

Սովորաբար, ՀՏՍԽ-ով անձը վախենում և խուսափում է այն ամենից,  ինչը կարող է հիշեցնել իրեն տրավմատիկ իրադարձության կամ իրավիճակի մասին։ Երբեմն կարող է ունենալ վախի կամ խուճապի գրոհներ և ագրեսիայի պոռթկումներ։

Նշված ախտանշանների հետ մեկտեղ, դրսևորվում են նաև տագնապ և դեպրեսիա, ինքնավնասման և ինքնասպանության մտքեր, ալկոհոլի և թմրանյութերի չարաշահում։

 

Հիմնական ախտանշանները

 1. Կրկնվող, ոչ կամածին և կպչուն սթրեսածին հիշողություններ՝ տրավմատիկ իրադարձությունների մասին, որոնք պատահել են անձի հետ կամ որոնց ականատես է եղել անձը։
 2. Կրկնվող սթրեսածին երազատեսություններ՝ անցյալում տեղի ունեցած տրավմատիկ իրադարձությունների մասին։
 3. Դիսոցիատիվ հակազդումներ (օրինակ՝ հանկարծակի առաջացող մտապատկերներ), որոնց ժամանակ անձն այնպես է իրեն զգում և պահում, կարծես տրավմատիկ իրադարձությունը կրկնվում է։
 4. Ինտենսիվ կամ երկարատև հոգեբանական դիսթրես՝ տրավմատիկ իրադարձությունը հիշեցնող կամ մարմնավորող իրերի կամ իրավիճակների հետ առնչվելիս։
 5. Ակնհայտ ֆիզիոլոգիական հակազդումներ՝ տրավմատիկ իրադարձությունը հիշեցնող կամ մարմնավորող իրերի կամ իրավիճակների հետ առնչվելիս։
 6. Կայուն խուսափում՝ տրավմատիկ իրադարձությունների մասին հիշեցնող ազդակներից։
 7. Ճանաչողական գործառույթների և տրամադրության բացասական փոփոխություններ, որոնք դրսևորվում են՝ տրավմատիկ իրադարձության կարևոր ասպեկտները վերհիշելու անկարողությամբ; սեփական անձի կամ այլոց, աշխարհի վերաբերյալ կայուն և չափազանցված գնահատականների առկայությամբ (օրինակ՝ «ես վատն եմ», «ոչ ոքի չարժէ վստահել», «այս աշխարհը շատ վտանգավոր վայր է»); տրավմատիկ իրադարձության պատճառների և հետևանքների վերաբերյալ կայուն, աղճատված պատկերացումների առկայությամբ; կայուն բացասական հուզական վիճակի առկայությամբ (օրինակ՝ վախ, սարսափ, մեղավորության զգացում, զայրույթ, ամոթ); մարդկանցից օտարացման զգացողություն; դրական հույզեր ապրելու անկարողություն։
 8. Գրգռվածություն և նյարդայնություն։
 9. Քնի խանգարումներ։
 10. Գերզգոնություն։
 11. Ապակառուցողական վերաբերմունք սեփական անձի նկատմամամբ։
 12. Կենտրոնացման խնդիրներ։
 13. Դեպերսոնալիզացիա կամ դերեալիզացիա։

Այս խանգարման դրսևորումները, որպես կանոն, նկատելի են դառնում վերջինիս լատենտ (քողարկված) փուլի ավարտից հետո, որը կարող է տևել միքանի շաբաթից մինչև ամիսներ։ Սովորաբար խանգարումը հաղթահարվում է ամբողջովին, սակայն դեպքերի մի մասը կարող է ընդունել քրոնիկ բնույթ և բերել անձի կայուն բացասական փոփոխությունների։

 

Հոգեթերապիան

ՀՏՍԽ հոգեթերապիան կարող է իրականացվել կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիայի հիմնական կոգնիտիվ և վարքային տեխնիկաներով, որոնց միջոցով վեր են հանվում դիսֆունկցիոնալ/խորքային պատկերացումները և վիճարկվում, ինչպես նաև խուսափողականությունների գծով իրականացվում է բացահայտման թերապիա և վարքային գիտափորձ ըստ անհրաժեշտության։ Սակայն առաջնային կամ զուգահեռ նշանակություն ունեն նաև տրավմատիկ փորձի երկարաձգված էքսպոզիցիան կամ բացահայտումը (Prolonged Exposure), կոգնիտիվ մշակումը (Cognitive Processing Therapy) և գրավոր բացահայտման թերապիան (Written Exposure Therapy), և ինքնավստահության և պաշտպանվածության զգացումի ամրապնդումը։

Առավելագույն արդյունքի հնարավոր է հասնել կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիայի և Աչքերի շարժումներով դեսենսիտիզացիա և վերամշակում մեթոդը (EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing) համադրելով։ Սակայն ի տարբերություն կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիայի, EMDR-ն ինքնուրույն իրականացնել հնարավոր չէ։ Այս նպատակի համար անհրաժեշտ է ընտրել հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետի ով տիրապետում է մեթոդին։

Հոգեթերապիայի թե՛ սկզբնական և թե՛ հաջորդող փուլերում կարող են կիրառվել ռելաքսացիայի, հողակցման և գիտակցվածության զանազան տեխնիկաներ։

***

Աղբյուրը՝ Բեգոյան Ա.Ն. Տագնապամարիչ. տագնապային խանգարումների հաղթահարման ուղեցույց / Ա.Ն. Բեգոյան. – Եր.: Հիլֆմանն Պրեսս, 2020. – 368 էջ։

 

Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարում